|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge

CHALLENGE

Nhiệm vụ

TẠO CHALLENGE TRONG 30 GIÂY

Thành tích chạy bộ

Thống kê các workout chạy bộ

Đồng bộ các workout hợp lệ theo từng môn thể thao (RUN, WALK, TRAIL)

Các cuộc chạy địa hình cũng dễ dàng được nhận biết

Quản lý các workout hợp lệ/không hợp lệ

Thống kê báo cáo tức thời

Thành tích bơi lội

Thống kê các workout bơi lội

Đồng bộ các workout hợp lệ theo từng môn thể thao (POOL SWIM, OPEN WATER)

Quản lý các workout hợp lệ/không hợp lệ

Thống kê báo cáo tức thời

POOL SWIM
OPEN WATER

Thành tích đạp xe

Thống kê các workout đạp xe

Đồng bộ các workout hợp lệ theo từng môn thể thao (RIDE, MTB, RIDE INDOOR)

Quản lý các workout hợp lệ/không hợp lệ

Thống kê báo cáo tức thời

RIDE INDOOR

Triathlon

Thống kê các workout 3 môn phối hợp

Thống kê thành tích riêng biệt theo từng môn thể thao (SWIM, RIDE, RUN)

Thiết lập điều kiện hoàn thành theo từng môn thể thao môn cụ thể

Quản lý các workout hợp lệ/không hợp lệ

Thống kê báo cáo tức thời

CHALLENGE ĐÃ KẾT THÚC

Thành viên
46.520
Thử thách
1.529
Thời gian
13166 day
Quãng đường
2434686.9 km