Afternoon Run

CÁ VOI XANH- kế toán THH Nguyễn Huyền Trang
29/05/2021 17:59
(GMT+07:00) Asia/Bangkok
4,50 km
Distance
44:48
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Timing
Avg Pace 09:57/km
Moving Time 44:48
Avg Elapsed Pace 09:57/km
Elapsed Time 44:48
Best Pace 04:45/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 13
Elev Loss 10
Total Elevation Gain 13
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 07:58/km 2,5
2 08:07/km -0,2
3 08:51/km 0,1
4 09:09/km -2,2
5 11:02/km -0,2

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 44:48 44:48 4,50 09:58/km 04:45/km 13,6 0 0

Hoạt động gần đây

Evening Run
everyone
2,5km
Distance
13:51
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
42:16
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
27:24
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
41:19
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
44:33
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
43:36
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
46:53
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
31:20
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
37:04
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
35:03
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run