Afternoon Run

CÁ VOI XANH- kế toán THH Nguyễn Huyền Trang
05/06/2021 17:59
(GMT+07:00) Asia/Bangkok
5,50 km
Distance
01:04:16
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Timing
Avg Pace 11:40/km
Moving Time 01:04:16
Avg Elapsed Pace 11:41/km
Elapsed Time 01:04:21
Best Pace 04:37/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 13
Elev Loss 8
Total Elevation Gain 5
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 11:44/km 1,4
2 09:12/km 0,1
3 10:02/km -3,9
4 13:53/km 0,4
5 12:43/km -0,1
6 13:07/km 0,7

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:04:16 01:04:16 5,50 11:39/km 04:37/km 7,5 0 0

Hoạt động gần đây

Evening Run
everyone
2,5km
Distance
13:51
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
42:16
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
27:24
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
41:19
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
44:33
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
43:36
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
46:53
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
31:20
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
37:04
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
35:03
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run