Afternoon Run

Trường Tuấn Võ Nguyễn
13/08/2020 17:53
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
10,75 km
Distance
57:28
Time
05:20/km
Pace
750
Calories
Timing
Avg Pace 05:20/km
Moving Time 57:28
Avg Elapsed Pace 05:24/km
Elapsed Time 58:06
Best Pace 03:12/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 13
Elev Loss 3
Total Elevation Gain 87
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 05:04/km -3,5
2 05:25/km 5,1
3 05:30/km -3
4 05:24/km -0,3
5 05:30/km 3,5
6 05:19/km -0,6
7 05:23/km -1,6
8 05:20/km 1
9 05:28/km 3,4
10 05:10/km -7,8
11 05:07/km 2

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 58:09 58:09 10,75 05:24/km 03:12/km 99,4 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run