Morning Run

Trường Tuấn Võ Nguyễn
15/08/2020 09:58
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
14,69 km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Timing
Avg Pace 05:35/km
Moving Time 01:22:04
Avg Elapsed Pace 05:57/km
Elapsed Time 01:27:28
Best Pace 03:28/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 18
Elev Loss -2
Total Elevation Gain 133
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 05:47/km -2,4
2 05:42/km -0,6
3 05:18/km 2,1
4 05:19/km -2,4
5 05:20/km 6,4
6 05:55/km -0,4
7 05:30/km -7,4
8 05:46/km 0,5
9 05:38/km 9,4
10 05:11/km 4,4
11 05:55/km -11,5
12 05:37/km -0,4
13 05:31/km 1,3
14 05:36/km 1
15 05:36/km -4,1

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:27:28 01:27:28 14,69 05:57/km 03:28/km 237,5 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run