Evening Run

Trường Tuấn Võ Nguyễn
15/08/2020 18:01
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
11,86 km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Timing
Avg Pace 05:25/km
Moving Time 01:04:18
Avg Elapsed Pace 07:11/km
Elapsed Time 01:25:13
Best Pace 03:12/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 12
Elev Loss -1
Total Elevation Gain 87
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 05:24/km 1,6
2 05:31/km -7
3 05:28/km 4,6
4 05:11/km 0
5 05:44/km 1,6
6 05:21/km -4,7
7 05:18/km -0,7
8 05:30/km -1,8
9 05:15/km -0,2
10 05:02/km 0,1
11 05:34/km 7,4
12 05:38/km -1,7

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:25:14 01:25:14 11,86 07:11/km 03:12/km 102,5 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run