Afternoon Run

Trường Tuấn Võ Nguyễn
15/08/2020 16:07
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
15,25 km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Timing
Avg Pace 06:04/km
Moving Time 01:32:40
Avg Elapsed Pace 09:35/km
Elapsed Time 02:26:21
Best Pace 03:32/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 18
Elev Loss -4
Total Elevation Gain 98
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 06:03/km 2,6
2 05:49/km -2,8
3 05:55/km -1,7
4 06:13/km -0,1
5 05:50/km 1,7
6 06:23/km 4,3
7 06:17/km -3
8 05:48/km -5,8
9 06:24/km -4
10 06:09/km 4,2
11 06:15/km 1,1
12 06:17/km 13,3
13 05:46/km -8,9
14 06:06/km 3,1
15 05:41/km -1,4
16 06:35/km -6,3

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 02:26:23 02:26:23 15,25 09:34/km 03:32/km 159,7 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run