-Đường chạy quen ngày lạ - =))

Trường Tuấn Võ Nguyễn
20/08/2020 18:03
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
10,69 km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
Timing
Avg Pace 07:19/km
Moving Time 01:18:23
Avg Elapsed Pace 09:05/km
Elapsed Time 01:37:07
Best Pace 04:23/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 10
Elev Loss 3
Total Elevation Gain 71
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 07:16/km -1,9
2 07:32/km 3,5
3 07:09/km -0,2
4 07:14/km 1,7
5 07:42/km 0,6
6 07:07/km -1,6
7 07:30/km -3,1
8 07:26/km -1,3
9 07:16/km 4,9
10 07:05/km -3
11 07:16/km 0,3

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:37:07 01:37:07 10,69 09:06/km 04:23/km 75,2 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run