Afternoon Run

Trường Tuấn Võ Nguyễn
22/08/2020 17:36
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
10,21 km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Timing
Avg Pace 06:45/km
Moving Time 01:09:02
Avg Elapsed Pace 09:43/km
Elapsed Time 01:39:22
Best Pace 03:42/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 18
Elev Loss 1
Total Elevation Gain 102
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 06:54/km -3,4
2 06:36/km 0,5
3 06:21/km 1,2
4 07:24/km -0,1
5 06:35/km 7,9
6 06:41/km -3,9
7 06:51/km -4,2
8 06:18/km 4,2
9 06:41/km 0,2
10 07:00/km -4,7
11 07:32/km -1,9

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:39:23 01:39:23 10,21 09:44/km 03:42/km 161,7 0 0

Hoạt động gần đây

Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:09:02
Time
06:45/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
everyone
10,7km
Distance
01:18:23
Time
07:19/km
Pace
742
Calories
-Đường chạy quen ngày lạ - =))
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
everyone
42,5km
Distance
05:15:04
Time
07:24/km
Pace
2959
Calories
Lần đầu FM, hơi lâu nhưng ok rồi
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
44:53
Time
05:32/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,9km
Distance
01:04:18
Time
05:25/km
Pace
834
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:40
Time
06:04/km
Pace
1096
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:22:04
Time
05:35/km
Pace
1083
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:02:58
Time
05:23/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
58:26
Time
05:28/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:21:44
Time
05:31/km
Pace
1046
Calories
Morning Run