|

Giải việt dã tỉnh TT Huế

Mẫn Trần 29/11/2020 08:21
(GMT+07:00) Asia/Ho_Chi_Minh
5,72 km Distance
24:44 Time
04:19/km Pace
415 Calories

Information

Timing
Avg Pace 04:19/km
Moving Time 24:44
Avg Elapsed Pace 04:19/km
Elapsed Time 24:44
Best Pace 02:49/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 7
Elev Loss 6
Total Elevation Gain 0
Cadence
Avg Run Cadence 184
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 04:21/km 0
2 04:13/km 0,2
3 04:19/km 0,3
4 04:20/km -0,6
5 04:25/km 0,4
6 04:14/km -0,3

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 24:44 24:44 5,72 04:19/km 02:49/km 0 0 184

Hoạt động gần đây

Evening Run 24/01/2021 20:37
15,4km Distance
01:38:36 Time
06:24/km Pace
Evening Run
Evening Run 24/01/2021 20:37
15,1km Distance
01:35:00 Time
06:17/km Pace
Evening Run
Evening Run 21/01/2021 20:30
17,3km Distance
01:41:16 Time
05:50/km Pace
Evening Run
Evening Run 21/01/2021 20:30
17,2km Distance
01:38:27 Time
05:44/km Pace
Evening Run
Evening Run 20/01/2021 20:44
15,0km Distance
01:36:51 Time
06:27/km Pace
Evening Run
Evening Run 20/01/2021 20:44
15,2km Distance
01:38:45 Time
06:30/km Pace
Evening Run
Night Run 19/01/2021 21:12
10,1km Distance
48:47 Time
04:50/km Pace
Night Run
Evening Run 19/01/2021 21:12
10,1km Distance
48:46 Time
04:50/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 16/01/2021 16:52
8,2km Distance
50:45 Time
06:13/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 16/01/2021 16:52
8,2km Distance
52:43 Time
06:27/km Pace
Afternoon Run