|

Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời

Nguyễn Tiến 31/12/2020 17:07
(GMT+07:00) Asia/Bangkok
20,21 km Distance
01:43:01 Time
05:05/km Pace
0 Calories

Information

Timing
Avg Pace 05:05/km
Moving Time 01:43:01
Avg Elapsed Pace 05:08/km
Elapsed Time 01:43:54
Best Pace 01:54/km
Heart Rate
Avg HR 0
Max HR
Elevation
Elev Gain 11
Elev Loss 7
Total Elevation Gain 100
Cadence
Avg Run Cadence 0
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 05:02/km -1,4
2 05:02/km 0,2
3 04:38/km -0,3
4 04:49/km 0,8
5 04:47/km 0,1
6 05:16/km 1,4
7 05:30/km 0,2
8 05:49/km -0,1
9 05:46/km -0,4
10 04:55/km 0,4
11 05:16/km -0,1
12 05:12/km 0,1
13 05:15/km 0
14 05:15/km -0,3
15 05:04/km -0,6
16 04:38/km 0,5
17 05:09/km -0,2
18 04:53/km 0
19 04:52/km -0,5
20 04:40/km -0,5
21 05:00/km 0,7

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 01:43:54 01:43:54 20,21 05:08/km 01:54/km 118 0 0

Hoạt động gần đây

Evening Run 03/08/2021 20:24
2,2km Distance
23:50 Time
11:03/km Pace
Evening Run
Dạo chiều 03/08/2021 16:39
8,0km Distance
01:07:25 Time
08:25/km Pace
Dạo chiều
03/8. 03/08/2021 03:29
15,5km Distance
01:34:13 Time
06:04/km Pace
03/8.
9,0km Distance
59:22 Time
06:35/km Pace
02/8. Chào ngày mới
Afternoon Run 01/08/2021 17:17
3,8km Distance
38:44 Time
10:06/km Pace
Afternoon Run
Dạo dạo 01/08/2021 07:26
4,6km Distance
43:59 Time
09:39/km Pace
Dạo dạo
01/8 01/08/2021 04:57
5,0km Distance
40:11 Time
08:01/km Pace
01/8
31,1km Distance
03:56:51 Time
07:37/km Pace
31/07. Chúc mừng sinh nhật a trai
7,4km Distance
51:37 Time
07:00/km Pace
30/7. Hôm nay có gió
Morning Run 29/07/2021 04:21
3,5km Distance
37:56 Time
10:49/km Pace
Morning Run