22/04/2020 - 20/05/2120
22
Thử thách 10km+500
21/04/2020 - 19/05/2120
127
7 ngày chạy HM liên tiếp
15/09/2023 - 14/10/2023
256
RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023
10/09/2023 - 23/09/2023
679
Quawaco - Autumn Marathon 2023
01/08/2023 - 18/11/2023
6972
GIẢI CHẠY TRỰC TUYẾN LPBANK RUN
22/05/2023 - 09/06/2023
149
Perfetti Fun Run
01/05/2023 - 31/05/2023
1154
Quawaco - Bước chạy kết nối
05/03/2023 - 26/03/2023
414
AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH
30/01/2023 - 31/03/2023
296
60 năm - Bứt phá để vươn xa
21/01/2023 - 14/02/2023
83
NEW YEAR - NEW ME 2023
17/01/2023 - 29/01/2023
65
QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON
01/10/2022 - 31/10/2022
249
TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM
25/09/2022 - 15/10/2022
82
ECOBA ENT - UNLOCK YOUR POWER 2022
15/09/2022 - 14/10/2022
278
Chạy cùng Thu Hà Nội
01/05/2022 - 30/06/2022
203
VCB Thanh Cong Challenge 2022
05/04/2022 - 30/04/2022
300
CMC TS - BIG MOVES RUN THÁNG 4/2022
03/04/2022 - 03/04/2022
101
Longbien Marathon Day - Tháng 4
01/02/2022 - 31/07/2022
80
XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE
29/01/2022 - 06/02/2022
10
NGHỈ TẾT KHÔNG NGHỈ CHẠY
22/01/2022 - 25/01/2022
17
TÁO QUÂN RUN
01/01/2022 - 31/12/2022
459
2022 Challenge
12/12/2021 - 02/01/2022
98
Malta Run Far
11/12/2021 - 12/12/2021
164
LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE
11/12/2021 - 12/12/2021
126
LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE
11/12/2021 - 12/12/2021
0
LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE
11/12/2021 - 12/12/2021
12
LONGBIEN MARATHON 5KM VIRTUAL RACE
20/11/2021 - 20/12/2021
4150
RUNNING FOR YOUTH
14/11/2021 - 05/12/2021
707
VTC-Bứt Phá Giới Hạn
16/10/2021 - 24/10/2021
674
CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH
09/10/2021 - 11/10/2021
17
BOSTON MARATHON 2021 - RUN WITH US