Hoạt động 2022 Challenge

Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
45:50
Time
04:43/km
Pace
578
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
49:57
Time
05:09/km
Pace
577
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
24,0km
Distance
02:08:46
Time
05:21/km
Pace
1428
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
39:02
Time
04:56/km
Pace
480
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
56:24
Time
05:02/km
Pace
659
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:02:20
Time
05:07/km
Pace
720
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:04:27
Time
05:19/km
Pace
720
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,5km
Distance
01:55:54
Time
05:40/km
Pace
812
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
49:09
Time
04:53/km
Pace
608
Calories
Evening Run
Oneway Marathon Cát Bà 2022
everyone
21,1km
Distance
01:37:30
Time
04:37/km
Pace
1303
Calories
Oneway Marathon Cát Bà 2022
Lunch Run
everyone
3,1km
Distance
08:22
Time
02:44/km
Pace
15
Calories
Lunch Run
Workout đã bị xóa
VnExpress Hanoi Marathon Midnight 2022
everyone
43,3km
Distance
03:31:33
Time
04:53/km
Pace
2688
Calories
VnExpress Hanoi Marathon Midnight 2022
Lunch Run
everyone
1,4km
Distance
17:36
Time
12:26/km
Pace
84
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:04:35
Time
05:10/km
Pace
748
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
47:05
Time
04:41/km
Pace
608
Calories
Evening Run
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
everyone
20,1km
Distance
02:01:10
Time
06:01/km
Pace
1254
Calories
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Morning Run
everyone
19,0km
Distance
01:38:55
Time
05:12/km
Pace
1144
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
41:16
Time
06:57/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
22:22
Time
08:42/km
Pace
151
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
14:53
Time
10:44/km
Pace
80
Calories
Afternoon Run