Hoạt động 2022 Challenge

Cao Minh Hoàng
31/12/2022 14:26
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:36:41
Time
06:22/km
Pace
1032
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
31/12/2022 07:30
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
19:57
Time
07:05/km
Pace
168
Calories
Morning Run
Cao Minh Hoàng
29/12/2022 17:02
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
41:55
Time
06:17/km
Pace
452
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
28/12/2022 17:44
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
33:15
Time
05:59/km
Pace
383
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
25/12/2022 16:25
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
44:25
Time
12:13/km
Pace
193
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
24/12/2022 07:21
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
18:40
Time
05:20/km
Pace
213
Calories
Morning Run
Cao Minh Hoàng
23/12/2022 17:35
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
21:46
Time
05:56/km
Pace
258
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
20/12/2022 17:11
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:08
Time
06:44/km
Pace
667
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
20/12/2022 06:40
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
20:37
Time
05:35/km
Pace
231
Calories
Morning Run
Cao Minh Hoàng
19/12/2022 16:38
Afternoon Run
everyone
12,4km
Distance
01:21:36
Time
06:34/km
Pace
852
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
18/12/2022 16:25
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
21:13
Time
09:33/km
Pace
137
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
16/12/2022 16:48
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
48:06
Time
07:13/km
Pace
424
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
15/12/2022 17:14
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
21:33
Time
09:42/km
Pace
129
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
14/12/2022 16:45
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:20:58
Time
06:42/km
Pace
809
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
13/12/2022 17:08
Chúc mừng sinh nhật nóc nhà!14.12.2022!
everyone
14,1km
Distance
01:37:01
Time
06:52/km
Pace
932
Calories
Chúc mừng sinh nhật nóc nhà!14.12.2022!
Cao Minh Hoàng
12/12/2022 06:43
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
13:36
Time
12:16/km
Pace
59
Calories
Morning Walk
Cao Minh Hoàng
11/12/2022 15:31
Mất máu, tim cao, không giám chạy :)
everyone
11,1km
Distance
01:27:04
Time
07:49/km
Pace
700
Calories
Mất máu, tim cao, không giám chạy :)
Cao Minh Hoàng
09/12/2022 16:41
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
19:56
Time
07:26/km
Pace
173
Calories
Afternoon Run
Cao Minh Hoàng
08/12/2022 18:12
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
43:58
Time
07:10/km
Pace
394
Calories
Evening Run
Cao Minh Hoàng
06/12/2022 17:49
Chúc mừng sinh nhật CLB QBR!
everyone
6,1km
Distance
37:09
Time
06:04/km
Pace
419
Calories
Chúc mừng sinh nhật CLB QBR!