Hoạt động 2022 Challenge

Nguyễn Tiến
30/12/2022 16:39
30/12. Kiếm tí dốc
everyone
12,3km
Distance
01:05:04
Time
05:17/km
Pace
769
Calories
30/12. Kiếm tí dốc
Nguyễn Tiến
29/12/2022 17:31
29/12. Tắm mưa
everyone
5,6km
Distance
27:55
Time
05:01/km
Pace
337
Calories
29/12. Tắm mưa
Nguyễn Tiến
28/12/2022 04:30
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
54:07
Time
05:16/km
Pace
615
Calories
Morning Run
Nguyễn Tiến
27/12/2022 04:16
27/12. Chào ngày mới
everyone
12,3km
Distance
01:10:44
Time
05:45/km
Pace
739
Calories
27/12. Chào ngày mới
Nguyễn Tiến
26/12/2022 16:24
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:11:03
Time
05:47/km
Pace
744
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
26/12/2022 04:19
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:27
Time
06:11/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Nguyễn Tiến
25/12/2022 16:41
Afternoon Run
everyone
11,4km
Distance
01:32:24
Time
08:05/km
Pace
683
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
25/12/2022 04:01
25/12
everyone
31,0km
Distance
02:48:52
Time
05:26/km
Pace
1923
Calories
25/12
Nguyễn Tiến
24/12/2022 16:05
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:38:49
Time
06:31/km
Pace
909
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
24/12/2022 05:11
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:17:22
Time
05:09/km
Pace
979
Calories
Morning Run
Nguyễn Tiến
23/12/2022 16:02
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:24:39
Time
05:38/km
Pace
909
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
22/12/2022 14:44
Afternoon Run
everyone
26,4km
Distance
02:25:28
Time
05:31/km
Pace
1677
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
22/12/2022 04:40
Chúc mừng ngày lễ 22/12
everyone
12,2km
Distance
01:27:15
Time
07:08/km
Pace
748
Calories
Chúc mừng ngày lễ 22/12
Nguyễn Tiến
21/12/2022 16:08
21/12. Lên đỉnh x2. được tắm suối nước nóng
everyone
14,4km
Distance
01:25:09
Time
05:55/km
Pace
888
Calories
21/12. Lên đỉnh x2. được tắm suối nước nóng
Nguyễn Tiến
20/12/2022 15:21
20/12. Ngày 17 chạy dốc. Có vẻ hơi quá tải😑😑😑
everyone
27,1km
Distance
02:40:26
Time
05:55/km
Pace
1683
Calories
20/12. Ngày 17 chạy dốc. Có vẻ hơi quá tải😑😑😑
Nguyễn Tiến
19/12/2022 16:26
19/12. Ngày 18 chạy dốc
everyone
12,2km
Distance
01:16:16
Time
06:14/km
Pace
755
Calories
19/12. Ngày 18 chạy dốc
Nguyễn Tiến
18/12/2022 16:11
18/12. Recovery dốc😆😆😆. Chúc mừng sinh nhật Phạm Lâm, a Trần Tuấn. Ngày 19 dốc
everyone
12,2km
Distance
01:12:49
Time
05:58/km
Pace
744
Calories
18/12. Recovery dốc😆😆😆. Chúc mừng sinh nhật Phạm Lâm, a Trần Tuấn. Ngày 19 dốc
Nguyễn Tiến
17/12/2022 14:40
17/12. Một chiếc FM có ngay Pr mới. Không Gel, không muối, uống nước mưa. Thật tuyệt vời khi chuột không hỏi thăm Mèo! Ngày 20 dốc
everyone
42,2km
Distance
03:32:19
Time
05:01/km
Pace
2656
Calories
17/12. Một chiếc FM có ngay Pr mới. Không Gel, không muối, uống nước mưa. Thật tuyệt vời khi chuột không hỏi thăm Mèo! Ngày 20 dốc
Nguyễn Tiến
16/12/2022 17:02
Chúc mừng sinh nhật Lê Quỳnh và Đặng Hiền. Ngày 21 chạy dốc
everyone
12,2km
Distance
01:09:23
Time
05:42/km
Pace
735
Calories
Chúc mừng sinh nhật Lê Quỳnh và Đặng Hiền. Ngày 21 chạy dốc
Nguyễn Tiến
15/12/2022 04:10
15/12. Theo U51 liệt quá😆😆😆
everyone
15,3km
Distance
01:17:17
Time
05:02/km
Pace
921
Calories
15/12. Theo U51 liệt quá😆😆😆