Hoạt động 2022 Challenge

Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
34:32
Time
06:32/km
Pace
402
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
37:01
Time
06:39/km
Pace
428
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
44:54
Time
06:44/km
Pace
487
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,4km
Distance
01:22:32
Time
06:40/km
Pace
905
Calories
Afternoon Run
8.88 km (avg.Pace 6:54, avg.HR 134)
everyone
8,9km
Distance
01:01:21
Time
06:54/km
Pace
642
Calories
8.88 km (avg.Pace 6:54, avg.HR 134)
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
46:44
Time
05:55/km
Pace
519
Calories
Morning Run
6.99 km (avg.Pace 5:23, avg.HR 143)
everyone
7,0km
Distance
37:42
Time
05:23/km
Pace
459
Calories
6.99 km (avg.Pace 5:23, avg.HR 143)
[ĐẾN HẸN LẠI LÊN]: Marathon Giảm Mỡ vòng 37 từ 26/12/2022 đến 04/01/2023, số lượng thành viên của mỗi đội là có hạn. Hãy nhanh tay đăng ký theo đường dẫn ở đây =>: https://bit.ly/dk_mrtgm (hoặc quét mã QR code);
everyone
10,1km
Distance
55:54
Time
05:33/km
Pace
665
Calories
[ĐẾN HẸN LẠI LÊN]:
Marathon Giảm Mỡ vòng 37 từ 26/12/2022 đến 04/01/2023, số lượng thành viên của mỗi đội là có hạn. Hãy nhanh tay đăng ký theo đường dẫn ở đây =>: https://bit.ly/dk_mrtgm (hoặc quét mã QR code);
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
27:27
Time
07:55/km
Pace
280
Calories
Afternoon Run
6.99 km (avg.Pace 5:35, avg.HR 142)
everyone
7,0km
Distance
39:03
Time
05:35/km
Pace
455
Calories
6.99 km (avg.Pace 5:35, avg.HR 142)
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
13:22
Time
11:55/km
Pace
75
Calories
Morning Run
6.66 km (avg.Pace 5:43, avg.HR 141)
everyone
6,7km
Distance
38:03
Time
05:42/km
Pace
443
Calories
6.66 km (avg.Pace 5:43, avg.HR 141)
42.22 km: The 22nd Full Marathon (avg.Pace 5:45, avg.HR 155, 2 PR)
everyone
42,2km
Distance
04:02:02
Time
05:43/km
Pace
2934
Calories
42.22 km: The 22nd Full Marathon
(avg.Pace 5:45, avg.HR 155, 2 PR)
Night Run
everyone
1,9km
Distance
12:23
Time
06:33/km
Pace
131
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
35:09
Time
07:41/km
Pace
342
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
30:25
Time
09:06/km
Pace
288
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
51:39
Time
07:44/km
Pace
516
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
30:38
Time
09:10/km
Pace
290
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
43:01
Time
07:44/km
Pace
458
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
51:13
Time
07:41/km
Pace
517
Calories
Morning Run