Hoạt động 2022 Challenge

Nguyễn Thế Huy
29/12/2022 06:35
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
24:39
Time
03:57/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
24/12/2022 07:21
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
04:48
Time
15:34/km
Pace
32
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Nguyễn Thế Huy
24/12/2022 05:38
Morning Run
everyone
24,1km
Distance
01:40:40
Time
04:10/km
Pace
1362
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
22/12/2022 06:17
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
45:06
Time
03:58/km
Pace
630
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
21/12/2022 05:59
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
53:13
Time
05:23/km
Pace
579
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
20/12/2022 06:57
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
04:45
Time
12:05/km
Pace
34
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Thế Huy
20/12/2022 06:09
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
45:33
Time
04:01/km
Pace
634
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
18/12/2022 07:02
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
05:11
Time
12:48/km
Pace
47
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Thế Huy
18/12/2022 05:13
Morning Run
everyone
25,3km
Distance
01:46:22
Time
04:12/km
Pace
1425
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
17/12/2022 09:24
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
13:40
Time
03:32/km
Pace
189
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
17/12/2022 08:53
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
11:12
Time
09:57/km
Pace
85
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
16/12/2022 06:39
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:14
Time
07:10/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
16/12/2022 05:53
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
45:00
Time
04:02/km
Pace
622
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
10/12/2022 05:56
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
41:02
Time
05:42/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
09/12/2022 06:46
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
09:25
Time
07:24/km
Pace
104
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
09/12/2022 06:06
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
38:25
Time
03:47/km
Pace
558
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
07/12/2022 05:49
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
54:22
Time
05:25/km
Pace
594
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
04/12/2022 17:38
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
01:33:37
Time
04:22/km
Pace
1209
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Thế Huy
02/12/2022 05:44
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:08
Time
05:40/km
Pace
593
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
27/11/2022 00:01
Lunch Run
everyone
42,7km
Distance
03:46:42
Time
05:18/km
Pace
2569
Calories
Lunch Run