Hoạt động 2022 Challenge

Lê Phong Thái
31/12/2022 03:41
FM Sub4 kết thúc năm 2022 🥰🥰🥰
everyone
42,3km
Distance
03:51:37
Time
05:39/km
Pace
2448
Calories
FM Sub4 kết thúc năm 2022 🥰🥰🥰
Lê Phong Thái
29/12/2022 18:52
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:02:27
Time
06:06/km
Pace
629
Calories
Evening Run
Lê Phong Thái
24/12/2022 03:49
ESR Marathon Day 2022 🥰🥰🥰
everyone
42,3km
Distance
03:56:45
Time
05:45/km
Pace
2404
Calories
ESR Marathon Day 2022 🥰🥰🥰
Lê Phong Thái
22/12/2022 18:38
Evening Run
everyone
13,2km
Distance
01:10:52
Time
05:22/km
Pace
801
Calories
Evening Run
Lê Phong Thái
21/12/2022 18:31
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
59:53
Time
05:20/km
Pace
692
Calories
Evening Run
Lê Phong Thái
21/12/2022 05:08
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
48:48
Time
05:20/km
Pace
556
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
18/12/2022 04:46
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:13:11
Time
07:14/km
Pace
582
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
17/12/2022 22:14
Night Run
everyone
3,1km
Distance
18:59
Time
06:11/km
Pace
195
Calories
Night Run
Lê Phong Thái
11/12/2022 08:37
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
32:43
Time
08:46/km
Pace
278
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
11/12/2022 03:45
Techcombank HCMC Marathon 2022 (5th Edition)
everyone
42,8km
Distance
03:42:46
Time
05:12/km
Pace
2501
Calories
Techcombank HCMC Marathon 2022 (5th Edition)
Lê Phong Thái
11/12/2022 03:14
Night Run
everyone
1,9km
Distance
15:07
Time
08:08/km
Pace
123
Calories
Night Run
Lê Phong Thái
10/12/2022 05:55
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:27
Time
05:50/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
09/12/2022 05:14
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
42:36
Time
05:48/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
08/12/2022 04:51
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
58:54
Time
04:53/km
Pace
718
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
08/12/2022 04:28
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
18:19
Time
06:05/km
Pace
177
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
07/12/2022 05:14
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
39:41
Time
05:28/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
06/12/2022 05:20
Recovery run
everyone
7,2km
Distance
41:18
Time
05:42/km
Pace
433
Calories
Recovery run
Lê Phong Thái
04/12/2022 04:00
Pacer FM 4h30 - Cần Thơ Heritage Marathon 2022 🥰
everyone
42,3km
Distance
04:28:17
Time
06:22/km
Pace
2592
Calories
Pacer FM 4h30 - Cần Thơ Heritage Marathon 2022 🥰
Lê Phong Thái
28/11/2022 06:12
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
49:43
Time
08:05/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Lê Phong Thái
27/11/2022 20:10
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
25:45
Time
10:37/km
Pace
153
Calories
Evening Run