Hoạt động 2022 Challenge

Tạm biệt 2022-Chào 2023
everyone
10,5km
Distance
57:53
Time
05:30/km
Pace
879
Calories
Tạm biệt 2022-Chào 2023
Chạy trên quê hương 5 Tấn
everyone
6,8km
Distance
37:15
Time
05:27/km
Pace
485
Calories
Chạy trên quê hương 5 Tấn
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
21:17
Time
10:34/km
Pace
146
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
19:51
Time
05:24/km
Pace
250
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,5km
Distance
01:16:15
Time
06:36/km
Pace
645
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
30:34
Time
11:00/km
Pace
164
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
11:07
Time
08:40/km
Pace
92
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:38
Time
10:09/km
Pace
77
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:37
Time
06:19/km
Pace
78
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
22:18
Time
08:54/km
Pace
215
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
30:41
Time
05:49/km
Pace
452
Calories
Afternoon Run
Longrun cuối tuần
everyone
21,4km
Distance
01:49:42
Time
05:07/km
Pace
1445
Calories
Longrun cuối tuần
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
46:39
Time
07:05/km
Pace
442
Calories
Afternoon Run
Test đồng đội
everyone
22,1km
Distance
01:59:03
Time
05:23/km
Pace
1489
Calories
Test đồng đội
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
37:27
Time
07:07/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
01:05:55
Time
09:40/km
Pace
407
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:05:36
Time
05:52/km
Pace
1252
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
15:25
Time
11:35/km
Pace
87
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:48:51
Time
05:09/km
Pace
1463
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
09:28
Time
04:27/km
Pace
135
Calories
Afternoon Run