Hoạt động 2022 Challenge

Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:18:15
Time
06:04/km
Pace
952
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:19:48
Time
06:12/km
Pace
952
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:21
Time
326:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:21
Time
165:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:43
Time
05:39/km
Pace
720
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:54
Time
05:41/km
Pace
720
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
01:29:24
Time
11:01/km
Pace
596
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
01:29:24
Time
11:01/km
Pace
596
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
49:39
Time
04:57/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
49:38
Time
04:57/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:23:46
Time
05:23/km
Pace
1039
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:23:47
Time
05:23/km
Pace
1039
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
05:14
Time
04:51/km
Pace
78
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
05:14
Time
04:51/km
Pace
78
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
46:04
Time
06:41/km
Pace
501
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
46:05
Time
06:41/km
Pace
501
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
13:27
Time
03:48/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
13:27
Time
03:48/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
29:37
Time
05:36/km
Pace
373
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
29:37
Time
05:36/km
Pace
373
Calories
Evening Run