Hoạt động 2022 Challenge

Morning Run
everyone
7,8km
Distance
44:44
Time
05:45/km
Pace
467
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
3,4km
Distance
31:52
Time
09:27/km
Pace
176
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
14:45
Time
05:13/km
Pace
178
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
37:26
Time
04:40/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
25:45
Time
05:49/km
Pace
273
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
31:08
Time
05:53/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:49
Time
07:03/km
Pace
33
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
38:55
Time
06:01/km
Pace
405
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,2km
Distance
02:22:14
Time
05:38/km
Pace
1551
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
47:43
Time
05:14/km
Pace
573
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
16:05
Time
05:54/km
Pace
168
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
50:12
Time
05:02/km
Pace
601
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
29:43
Time
06:19/km
Pace
280
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
15:19
Time
06:40/km
Pace
172
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,2km
Distance
15:15
Time
06:50/km
Pace
138
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
38:10
Time
06:05/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
33:06
Time
05:32/km
Pace
346
Calories
Morning Run
Night Walk
everyone
2,2km
Distance
24:51
Time
11:22/km
Pace
104
Calories
Night Walk
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
01:00:25
Time
09:35/km
Pace
566
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
34:47
Time
16:56/km
Pace
256
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ