Hoạt động 2022 Challenge

Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
32:37
Time
06:27/km
Pace
363
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
46:46
Time
05:57/km
Pace
536
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
52:33
Time
05:11/km
Pace
730
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:07:15
Time
06:25/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:40:57
Time
09:35/km
Pace
769
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
59:30
Time
06:33/km
Pace
655
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
01:07:45
Time
12:44/km
Pace
372
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:47:39
Time
05:04/km
Pace
1483
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:20:25
Time
07:46/km
Pace
753
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:29:47
Time
06:54/km
Pace
943
Calories
Afternoon Run
CHẠY NHẸ BUỔI CHIỀU * LUYỆN SỨC BỀN VỚI DỐC CAO
everyone
21,1km
Distance
01:49:57
Time
05:12/km
Pace
1482
Calories
CHẠY  NHẸ BUỔI CHIỀU * LUYỆN SỨC BỀN VỚI DỐC CAO
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
01:37:59
Time
09:57/km
Pace
717
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
50:23
Time
07:24/km
Pace
493
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
55:12
Time
05:27/km
Pace
738
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
16,7km
Distance
01:47:14
Time
06:25/km
Pace
1182
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
13,4km
Distance
01:09:50
Time
05:12/km
Pace
972
Calories
Lunch Run
SÁNG THỨC DẬY MỘT NƠI XA
everyone
16,2km
Distance
01:41:17
Time
06:15/km
Pace
1139
Calories
SÁNG THỨC DẬY MỘT NƠI XA
Nhẹ nhàng Đồng Xoài - Bình Phước
everyone
1,2km
Distance
15:04
Time
12:25/km
Pace
89
Calories
Nhẹ nhàng Đồng Xoài  - Bình Phước
CUỐI TUẦN LONGRUN CÙNG TEAM
everyone
21,1km
Distance
01:49:17
Time
05:10/km
Pace
1481
Calories
CUỐI TUẦN LONGRUN CÙNG TEAM
Afternoon Run
everyone
9,5km
Distance
01:00:29
Time
06:21/km
Pace
692
Calories
Afternoon Run