Hoạt động 2022 Challenge

Thi Thu Ha Nguyen
31/12/2022 05:15
Chốt traklog năm 31/12/2022
everyone
12,4km
Distance
01:08:00
Time
05:30/km
Pace
623
Calories
Chốt traklog năm 31/12/2022
Thi Thu Ha Nguyen
28/12/2022 04:39
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
47:32
Time
05:21/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
27/12/2022 05:35
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
37:30
Time
05:38/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
27/12/2022 04:38
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
47:01
Time
05:10/km
Pace
413
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
25/12/2022 05:30
Làm lại vẫn vẫn fail 🤣 🤣🤣🤣🤣
everyone
5,1km
Distance
25:11
Time
04:59/km
Pace
241
Calories
Làm lại vẫn vẫn fail 🤣 🤣🤣🤣🤣
Thi Thu Ha Nguyen
25/12/2022 04:39
Dậy sớm để thành công mà vẫn fail 😭
everyone
10,1km
Distance
50:25
Time
05:04/km
Pace
463
Calories
Dậy sớm để thành công mà vẫn fail 😭
Thi Thu Ha Nguyen
23/12/2022 04:38
Noel sớm mai đỡ phải chạy 👍🥰😘
everyone
15,7km
Distance
01:18:36
Time
05:02/km
Pace
737
Calories
Noel sớm mai đỡ phải chạy 👍🥰😘
Thi Thu Ha Nguyen
21/12/2022 04:38
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
43:45
Time
04:53/km
Pace
408
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
20/12/2022 04:38
Đừng ai rủ đi hát nữa nhá mệt lắm 😭
everyone
21,2km
Distance
01:46:42
Time
05:04/km
Pace
989
Calories
Đừng ai rủ đi hát nữa nhá mệt lắm 😭
Thi Thu Ha Nguyen
18/12/2022 04:35
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
43:11
Time
04:51/km
Pace
408
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
17/12/2022 09:48
Chào mừng thành công ĐHĐB toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 👍
everyone
3,9km
Distance
16:15
Time
04:08/km
Pace
157
Calories
Chào mừng thành công ĐHĐB toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 👍
Thi Thu Ha Nguyen
16/12/2022 04:38
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
45:36
Time
05:24/km
Pace
427
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
14/12/2022 05:44
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:15
Time
11:03/km
Pace
59
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Thi Thu Ha Nguyen
14/12/2022 04:36
Mệt vãi làm sao đi đc pace 4:02 nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
everyone
11,1km
Distance
57:21
Time
05:24/km
Pace
529
Calories
Mệt vãi làm sao đi đc pace 4:02 nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Thi Thu Ha Nguyen
13/12/2022 04:37
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
45:30
Time
05:10/km
Pace
405
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
11/12/2022 10:38
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
09:23
Time
04:35/km
Pace
81
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
11/12/2022 10:03
Khoẻ để lập nghiệp 👍🏅🏆🎉
everyone
3,3km
Distance
13:23
Time
04:01/km
Pace
120
Calories
Khoẻ để lập nghiệp 👍🏅🏆🎉
Thi Thu Ha Nguyen
11/12/2022 04:36
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
29:37
Time
05:09/km
Pace
273
Calories
Morning Run
Thi Thu Ha Nguyen
10/12/2022 19:36
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
32:46
Time
05:57/km
Pace
298
Calories
Evening Run
Thi Thu Ha Nguyen
09/12/2022 19:33
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
29:34
Time
05:53/km
Pace
270
Calories
Evening Run