Hoạt động 2022 Challenge

Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
08:25/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
16:31
Time
05:19/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
27:17
Time
07:06/km
Pace
272
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
38:55
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
17:45
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
08:17
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
118,7km
Distance
1.00:39:32
Time
12:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
14:02
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
08:03
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
05:18
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
12:31
Time
04:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
21:40
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
19:07
Time
05:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:51
Time
06:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:13
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
43:01
Time
10:46/km
Pace
242
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:41:25
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:49:28
Time
08:01/km
Pace
1432
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
20:11
Time
05:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
19:46
Time
04:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run