Hoạt động 2022 Challenge

Đỗ Hiệu
24/12/2022 16:43
Sau hơn 2 tháng lại đc về mài con đường quen thuộc
everyone
20,0km
Distance
01:43:48
Time
05:11/km
Pace
1247
Calories
Sau hơn 2 tháng lại đc về mài con đường quen thuộc
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
24/12/2022 16:43
Afternoon Run
everyone
20,0km
Distance
01:44:25
Time
05:12/km
Pace
1247
Calories
Afternoon Run
Đỗ Hiệu
23/12/2022 16:14
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
40:24
Time
05:24/km
Pace
492
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
23/12/2022 16:14
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
40:24
Time
05:24/km
Pace
492
Calories
Afternoon Run
Đỗ Hiệu
23/12/2022 05:34
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
24:15
Time
05:57/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
23/12/2022 05:34
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
24:17
Time
05:58/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Đỗ Hiệu
20/12/2022 09:03
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
21:01
Time
05:05/km
Pace
265
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
20/12/2022 09:03
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
19:56
Time
04:50/km
Pace
265
Calories
Morning Run
Đỗ Hiệu
19/12/2022 05:22
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
19:24
Time
04:49/km
Pace
266
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
19/12/2022 05:22
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
19:37
Time
04:52/km
Pace
266
Calories
Morning Run
Đỗ Hiệu
18/12/2022 16:07
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
30:59
Time
06:49/km
Pace
293
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
18/12/2022 16:07
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
31:00
Time
06:49/km
Pace
293
Calories
Afternoon Run
Đỗ Hiệu
17/12/2022 16:04
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
01:04:13
Time
07:21/km
Pace
555
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
17/12/2022 16:04
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
01:04:13
Time
07:21/km
Pace
555
Calories
Afternoon Run
Đỗ Hiệu
17/12/2022 15:49
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
05:35
Time
10:44/km
Pace
44
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đỗ Hiệu
17/12/2022 15:49
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
05:36
Time
10:46/km
Pace
44
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đỗ Hiệu
16/12/2022 16:46
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
39:03
Time
06:30/km
Pace
432
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
15/12/2022 16:02
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
51:10
Time
08:25/km
Pace
433
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Đỗ Hiệu
16/12/2022 16:46
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
38:31
Time
06:24/km
Pace
432
Calories
Afternoon Run
Đỗ Hiệu
15/12/2022 16:02
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
33:40
Time
05:32/km
Pace
433
Calories
Afternoon Run