Hoạt động 2022 Challenge

Tinh Phannghe
31/12/2022 17:25
Không ngờ kết thúc 2022 walking 5km 😭 4000km running in 2022.
followers_only
5,0km
Distance
52:13
Time
10:26/km
Pace
177
Calories
Không ngờ kết thúc 2022 walking 5km 😭 4000km running in 2022.
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
31/12/2022 17:25
Afternoon Walk
everyone
5,0km
Distance
52:29
Time
10:29/km
Pace
177
Calories
Afternoon Walk
Tinh Phannghe
30/12/2022 05:29
Morning Run
followers_only
5,0km
Distance
28:27
Time
05:40/km
Pace
260
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
30/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:32
Time
05:41/km
Pace
260
Calories
Morning Run
Tinh Phannghe
27/12/2022 17:27
HÔ GƯƠM 27.12.2022
followers_only
3,9km
Distance
52:21
Time
13:20/km
Pace
107
Calories
HÔ GƯƠM 27.12.2022
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
27/12/2022 17:27
Afternoon Walk
everyone
3,9km
Distance
55:36
Time
14:10/km
Pace
107
Calories
Afternoon Walk
Tinh Phannghe
26/12/2022 04:59
R6/30. Caden>180, HR<135
followers_only
10,0km
Distance
58:25
Time
05:50/km
Pace
567
Calories
R6/30. Caden>180, HR<135
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
26/12/2022 04:59
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:25
Time
05:50/km
Pace
567
Calories
Morning Run
Tinh Phannghe
25/12/2022 04:44
R5/30
followers_only
10,0km
Distance
01:05:35
Time
06:33/km
Pace
582
Calories
R5/30
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
25/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:23
Time
06:37/km
Pace
582
Calories
Morning Run
Tinh Phannghe
24/12/2022 17:38
R4/30
followers_only
5,0km
Distance
32:10
Time
06:25/km
Pace
305
Calories
R4/30
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
24/12/2022 17:38
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:49
Time
06:45/km
Pace
305
Calories
Afternoon Run
Tinh Phannghe
16/12/2022 05:17
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:05
Time
05:36/km
Pace
280
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
17/12/2022 05:01
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
47:47
Time
05:58/km
Pace
457
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
17/12/2022 05:01
R3/30
followers_only
8,0km
Distance
47:44
Time
05:57/km
Pace
457
Calories
R3/30
Tinh Phannghe
16/12/2022 05:17
R2/30
followers_only
5,0km
Distance
28:05
Time
05:36/km
Pace
280
Calories
R2/30
Tinh Phannghe
15/12/2022 05:16
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:38
Time
06:29/km
Pace
294
Calories
Morning Run
Tinh Phannghe
11/12/2022 03:45
Morning Run
everyone
42,8km
Distance
03:44:14
Time
05:14/km
Pace
2669
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tinh Phannghe
11/12/2022 03:45
Một cuộc race đáng nhớ! 😃
followers_only
42,8km
Distance
03:26:58
Time
04:50/km
Pace
2669
Calories
Một cuộc race đáng nhớ! 😃
Tinh Phannghe
10/12/2022 05:14
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
26:44
Time
05:18/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản