2022 Challenge

Join
Challenge Infomation

Time to record results: 01/01/2022 00:00 - 31/12/2022 23:59

Time to register: 01/01/2022 09:54 - 31/12/2022 23:59

Deadline for updating information: 31/12/2022 00:00

Timezone sync workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Activity will be recorded:

The order of precedence records results: Garmin -> Strava

SỰ KIỆN CHO RUNNERS ĐẶT MỤC TIÊU HOÀN THÀNH ÍT NHẤT 2022KM TRONG NĂM 2022

 

Mỗi ngày bạn hoàn thành 5,56km là bạn đã đạt được 2022km trong năm 2022 này. Hãy đặt mục tiêu và tham gia cùng chúng tôi. 

 

Giải chạy diễn ra online trên nền tảng Challenge.vn, và tính thành tích qua việc đồng bộ kết quả trên ứng dụng Garmin hoặc Strava 

 1.   THỂ LỆ

-     Các vận động viên sẽ có quyền được tham dự giải chạy trực tuyến 2022 Challenge" hoàn toàn miễn phí.

-      Vận động viên được tính hoàn thành challenge với điều kiện sau:

+      Đạt tối thiểu 2022km trong thời gian diễn ra challlenge

+      Cuộc chạy thể hiện đầy đủ các thông số trên toàn bộ quãng đường về:

·      Vận tốc trung bình - Tính cả thời gian nghỉ (Average Elapsed Pace)

·      Số bước chân trung bình/phút (Average Run Cadence), số bước chạy của từng km (cadence/km)

·      Nhịp tim (bao gồm nhịp tim trung bình/nhịp tim tối đa) 

2.   CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

  •     Thành viên khi bị BTC phát hiện gian lận hoặc có thông báo nghi ngờ gian lận, BTC sẽ có hình thức nhắc nhở, xóa các thành tích không được công nhận
  •     Trường hợp kết quả của người tham gia có dấu hiệu gian lận, Ban tổ chức Challenge 2022 Challenge có quyền yêu cầu người tham gia cung cấp các chỉ số liên quan đến workout để kiểm tra. Quyết định xử lý của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng, các bên buộc phải tuân thủ và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện.
  •     Người tham gia đồng ý nhận thông tin về các chương trình khác của đơn vị tài trợ qua thư điện tử và số điện thoại.
  •     Ban tổ chức Challenge 2022 Challenge được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của người tham gia giải cho các hoạt động quảng bá, truyền thông và các mục đích thương mại khác, mà không cần báo trước và không phải trả thêm cho người tham gia bất kỳ khoản phí nào.
  •     Ban Tổ chức Challenge 2022 Challenge được miễn trừ trách nhiệm đối với các tai nạn, chấn thương, vấn đề sức khỏe/kinh tế khác của người tham gia.
  •     Bằng việc đăng ký tham gia giải, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả yêu cầu Ban tổ chức 2022 Challenge đưa ra.
  •    Trong trường hợp có khiếu nại về kết quả, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức. Vận động viên có quyền khiếu nại về kết quả đến hết ngày 15/1/2023.

 

Activity will be recorded
Activity Minimum pace Maximum pace Minimum distance / workout Privacy OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 03:00 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
TRAIL 03:00 Min/Km 20:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO


* All workouts must be synchronized with GARMIN or STRAVA

* Invalid workouts will automatically be removed from ranking