Activity 45 NĂM PVMTC

Tạ Tiến Thành
08/10/2020 04:53
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
57:47
Time
06:53/km
Pace
795
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
07/10/2020 05:08
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:09:36
Time
06:52/km
Pace
828
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
06/10/2020 05:04
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
58:12
Time
07:06/km
Pace
681
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
04/10/2020 05:21
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:52:52
Time
07:16/km
Pace
1205
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
02/10/2020 20:50
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
35:30
Time
11:24/km
Pace
294
Calories
Evening Run
Tạ Tiến Thành
01/10/2020 05:17
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
49:01
Time
06:33/km
Pace
614
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
01/10/2020 05:07
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:16
Time
08:25/km
Pace
67
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tạ Tiến Thành
30/09/2020 05:21
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
41:30
Time
06:32/km
Pace
475
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
28/09/2020 07:14
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
24:56
Time
16:46/km
Pace
169
Calories
Morning Walk
Tạ Tiến Thành
26/09/2020 16:19
Afternoon Run
everyone
11,4km
Distance
01:41:08
Time
08:53/km
Pace
911
Calories
Afternoon Run
Tạ Tiến Thành
26/09/2020 05:17
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
46:13
Time
07:37/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
25/09/2020 05:03
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:40:04
Time
08:49/km
Pace
915
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
23/09/2020 05:20
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
47:03
Time
06:41/km
Pace
580
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
24/09/2020 16:31
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:09:21
Time
07:23/km
Pace
946
Calories
Afternoon Run
Tạ Tiến Thành
24/09/2020 05:22
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
49:17
Time
07:47/km
Pace
629
Calories
Morning Run
Tạ Tiến Thành
23/09/2020 17:19
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
42:10
Time
08:56/km
Pace
527
Calories
Afternoon Run
Tạ Tiến Thành
07/09/2020 16:34
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
46:32
Time
06:09/km
Pace
563
Calories
Afternoon Run