Hoạt động 60 năm - Bứt phá để vươn xa

Lê Khánh Linh
31/03/2023 22:35
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
06:14
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoang Nguyen Huy
31/03/2023 22:17
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
11:19
Time
10:15/km
Pace
50
Calories
Afternoon Run
Hoang Nguyen Huy
31/03/2023 21:48
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
12:08
Time
11:49/km
Pace
86
Calories
Afternoon Run
Ninh Thị Hoai
29/03/2023 17:28
Afternoon Walk
everyone
5,3km
Distance
42:34
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Bùi Tuấn Anh
31/03/2023 22:02
Night Run
everyone
8,5km
Distance
56:26
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Night Run
Đậu Hoàng Anh
31/03/2023 21:57
Night Run
everyone
6,1km
Distance
46:04
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Đào Diễm Ly
31/03/2023 21:35
Night Run
everyone
2,3km
Distance
25:36
Time
11:12/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyen Thu Trang
31/03/2023 12:12
Lunch Run
everyone
1,7km
Distance
16:40
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:26:38
Time
08:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
1,7km
Distance
16:40
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Workout đã bị xóa
Night Run
everyone
2,3km
Distance
28:40
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyen Thu Trang
31/03/2023 19:57
Night Run
everyone
2,0km
Distance
12:04
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa
Nguyen Tien Son
31/03/2023 22:13
Night Run
everyone
2,2km
Distance
21:22
Time
09:40/km
Pace
171
Calories
Night Run
Lê Hoàng Việt
31/03/2023 18:16
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
01:05:15
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nguyen Thu Trang
31/03/2023 20:10
Evening Walk
everyone
11,5km
Distance
02:09:53
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
PHAM THI LOAN
31/03/2023 21:30
Night Run
everyone
4,9km
Distance
48:54
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
11,5km
Distance
02:09:53
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
3,5km
Distance
36:49
Time
10:33/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
8,3km
Distance
01:01:55
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
14:22
Time
11:02/km
Pace
0
Calories
Night Run