60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 1060,00 7.05:19:54 102 60
2 Đào Mạnh Cường Nam 869,02 3.06:50:58 76 60
3 Nguyễn Minh Phú Nam 779,89 3.19:43:18 71 57
4 Nguyen Tien Son Nam 772,99 4.03:42:27 192 60
5 Lê Huy Hoàng Nam 582,58 3.06:39:12 73 54
6 Phạm Văn Đồng Nam 480,00 2.11:25:45 114 49
7 NGUYỄN THỊ THU HOÀ Nữ 379,23 2.17:54:20 91 50
8 Thanh Tú Trần Thị Nữ 342,43 2.09:28:14 64 50
9 Trần Danh Khoa Nam 335,06 2.00:11:01 59 42
10 Chử Minh Hiệp Nam 330,63 1.14:07:39 52 36
11 Đặng Trần Minh Nam 330,28 2.00:39:11 39 28
12 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 314,99 2.05:40:17 122 53
13 Trịnh Phương Nam Nam 310,31 1.17:39:17 86 40
14 Hoàng Thị Nhung Nữ 306,74 2.02:04:44 64 43
15 Nguyen Van Cuong Nam 298,52 1.15:19:42 46 46
16 Trần Quốc Toản Nam 292,91 1.12:59:59 43 38
17 thanhtung do Nam 290,77 1.22:23:37 87 50
18 Đào Minh Tuyên Nam 288,90 1.09:15:13 44 37
19 Vân Nguyễn Nữ 281,80 2.01:12:08 67 39
20 Trần Thùy Dương Nam 275,11 1.18:39:58 44 40
21 Pham Tien Dung Nam 269,09 1.12:46:31 29 27
22 Lê Thanh Hương Nữ 269,03 1.15:34:55 78 33
23 Võ Huế Nữ 268,77 1.19:07:05 61 42
24 Nguyễn Năng Phong Nam 268,49 1.15:01:20 44 36
25 Hong Tran Nữ 267,20 2.03:14:21 67 46
26 Lê ngọc Sáng Nam 266,11 1.08:49:59 41 31
27 Tuyết Trinh Nữ 264,13 1.20:41:04 54 41
28 Nguyễn Quang Luận Nam 263,90 1.12:42:33 51 30
29 Hai Yen Nữ 261,63 1.16:50:22 163 53
30 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 261,23 1.23:25:09 54 44
31 Lê Minh Phong Nam 258,16 1.15:37:40 52 34
32 Phuong Nguyen Nữ 257,67 1.22:34:44 115 59
33 Lê Khánh Linh Nữ 257,66 1.15:11:19 77 41
34 Lưu Thanh Sơn Nam 257,45 1.08:57:05 64 33
35 Phùng Sỹ Tuân Nam 257,35 1.15:31:52 53 37
36 Tuan Doan Anh Nam 254,68 1.13:09:26 61 41
37 Nguyen Quynh Nữ 254,45 1.16:19:04 58 46
38 Nguyễn Viết Phong Nam 253,39 1.15:50:06 112 53
39 Nguyễn Hưng Nam 252,39 1.08:17:05 39 33
40 Van Phan Nữ 252,28 1.22:35:38 72 46
41 Duy Mai Ngọc Nam 250,32 1.14:15:22 39 36
42 Thuỷ Lâm Nữ 248,99 1.16:27:14 64 43
43 Hanht tran Nữ 248,94 1.20:04:44 64 41
44 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 247,62 1.11:56:48 61 39
45 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 247,40 1.19:33:25 58 40
46 Đào Diễm Ly Nữ 246,68 1.20:30:55 67 58
47 Chinh Nguyen Nam 246,48 1.16:42:28 67 38
48 Đinh Học Phi Nam 246,26 1.17:24:46 121 51
49 Phạm Hà Nữ 246,25 1.07:05:51 49 32
50 Bùi Nhật Lệ Nữ 246,19 1.19:40:16 83 47