60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tuyết Trinh Nữ 264,13 1.20:41:04 54 41
2 Hai Yen Nữ 261,63 1.16:50:22 163 53
3 Thuỷ Lâm Nữ 248,99 1.16:27:14 64 43
4 Mừng Lê Nam 244,61 1.08:35:58 52 25
5 Bui Thi Hong Nham Nữ 243,55 1.16:35:06 46 35
6 Khánh Trung Hoàng Nam 242,90 1.15:44:58 88 46
7 Nguyễn Hữu Tùng Nam 234,91 1.11:10:30 111 52
8 Nguyễn Thị Thùy Nữ 232,86 1.11:53:30 43 31
9 Bùi Thị Huệ Nữ 232,78 1.15:01:44 50 36
10 Nguyễn Phương Chi Nữ 232,47 1.17:11:49 76 40
11 Hoàng Minh Hà Nữ 231,09 1.15:00:00 54 42
12 Lưu Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 230,35 1.10:25:37 36 26
13 Nguyễn Hà Linh Nữ 230,33 1.14:50:20 75 42
14 Lan Lê Hoàng Nữ 229,87 1.17:30:01 58 46
15 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 229,34 1.12:54:18 47 25
16 trung nguyễn anh Nam 228,92 1.07:41:18 50 28
17 Nguyễn Hồng Anh Nữ 228,60 1.12:11:00 91 43
18 Pham Hong Dung Nữ 228,42 1.12:58:38 54 40
19 Dương Thùy Nữ 228,35 1.10:04:53 53 38
20 Phạm Thảo Vân Nữ 228,12 1.16:43:05 49 34