60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đặng Trần Minh Nam 330,28 2.00:39:11 39 28
2 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 314,99 2.05:40:17 122 53
3 Đào Diễm Ly Nữ 246,68 1.20:30:55 67 58
4 Trần Yến Ngọc Nữ 243,93 1.13:51:24 41 37
5 Nguyễn Thanh Mai Nữ 239,29 1.19:03:44 77 51
6 Phạm Yến Oanh Nữ 232,95 1.16:05:59 49 40
7 Vũ Thị Hải Hằng Nữ 232,30 1.16:29:32 43 37
8 Thu Uyen Tran Nữ 231,69 1.16:36:57 49 35
9 Hoàng Thị Kim Tuyến Nữ 231,50 1.16:12:44 43 36
10 Phạm Hùng Sơn Nam 231,03 1.06:55:22 16 16
11 Thanh Nam 230,58 1.13:09:30 26 23
12 Dương Minh Thu Nữ 230,01 1.13:28:42 48 33
13 Nguyễn Thị Lâm Nữ 229,95 1.16:31:34 57 45
14 Vũ Huyền Nữ 229,46 1.17:52:37 41 38
15 Đỗ Thị Yến Linh Nữ 229,02 1.15:27:39 30 27
16 Lê Thị Lan Chi Nữ 228,51 1.14:43:27 48 41
17 Hoàng Hiền Trang Nữ 75,71 12:23:38 13 11
18 Đỗ Duy Khánh Nam 69,05 09:08:05 10 10