60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đào Mạnh Cường Nam 869,02 3.06:50:58 76 60
2 Phạm Văn Đồng Nam 480,00 2.11:25:45 114 49
3 NGUYỄN THỊ THU HOÀ Nữ 379,23 2.17:54:20 91 50
4 Chử Minh Hiệp Nam 330,63 1.14:07:39 52 36
5 Pham Tien Dung Nam 269,09 1.12:46:31 29 27
6 Lê ngọc Sáng Nam 266,11 1.08:49:59 41 31
7 Lê Minh Phong Nam 258,16 1.15:37:40 52 34
8 Đinh Học Phi Nam 246,26 1.17:24:46 121 51
9 Bùi Nhật Lệ Nữ 246,19 1.19:40:16 83 47
10 Lưu Thị Tuấn Minh Nữ 244,07 1.05:55:40 33 31
11 Trần Thắng Nam 240,05 1.15:33:24 67 42
12 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 239,89 1.16:47:25 94 53
13 Đặng Tú Quyên Nữ 239,85 1.13:10:51 43 38
14 Hoàng văn toán Nam 234,71 1.13:55:30 39 33
15 Nguyễn Thị Mai Chi Nữ 233,19 1.14:24:55 58 40
16 Phạm Trang Nữ 232,91 1.13:59:06 75 45
17 Lê Đức Tâm Nam 229,43 1.09:28:03 39 27