60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 1060,00 7.05:19:54 102 60
2 Thanh Tú Trần Thị Nữ 342,43 2.09:28:14 64 50
3 thanhtung do Nam 290,77 1.22:23:37 87 50
4 Hong Tran Nữ 267,20 2.03:14:21 67 46
5 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 261,23 1.23:25:09 54 44
6 Phuong Nguyen Nữ 257,67 1.22:34:44 115 59
7 Nam Phương Nữ 232,31 1.18:06:18 52 46
8 Nguyễn Thị Minh Hải Nữ 231,51 1.15:08:12 61 46
9 Pham Linh Kha Nữ 228,34 1.18:46:13 90 51
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 228,12 1.18:34:53 45 40