60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Minh Phú Nam 779,89 3.19:43:18 71 57
2 Trần Danh Khoa Nam 335,06 2.00:11:01 59 42
3 Phạm Hà Nữ 246,25 1.07:05:51 49 32
4 Quang Hưng Võ Nam 242,28 1.06:43:40 62 43
5 Phương Anh Nữ 241,54 1.11:09:07 54 36
6 Quân B. Phan Nam 239,19 1.19:25:01 26 23
7 Huy Đỗ Nam 235,26 1.06:29:36 73 32
8 Hoàng Quang Hưng Nam 235,20 1.02:37:13 48 33
9 Trần Trung Kiên Nam 234,92 1.09:49:59 47 29
10 Chính Lê Nam 234,09 1.11:38:23 33 25
11 Hoang Nguyen Huy Nam 232,75 1.07:24:48 38 21
12 Hoàng Phan Nam 232,49 1.09:52:21 34 32
13 Phương Dung Nữ 232,24 1.15:52:37 33 28
14 Thế Mạnh Nguyễn Nam 231,76 1.08:10:15 55 31
15 Nghiêm Minh Hằng Nữ 231,65 1.13:33:01 70 45
16 Huy Đặng Nam 231,51 1.08:45:14 32 31
17 Tuấn Lý Nam 230,67 1.11:07:42 42 27
18 Lê Thế Việt Phương Nam 230,62 1.11:14:56 47 37
19 Thanh Mai Vu Nữ 229,84 1.11:43:57 44 38
20 Trần Thị Bích Loan Nữ 229,41 1.08:57:57 38 29
21 Hà Tùng Nam 228,41 1.04:42:40 43 39
22 Lê Thị Phương Thảo Nữ 228,23 1.13:17:10 56 43
23 Dương Minh Hương Nữ 228,13 1.10:47:46 48 39
24 Phạm Mỹ Linh Nữ 217,25 1.08:18:42 47 38