60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đào Minh Tuyên Nam 288,90 1.09:15:13 44 37
2 Lưu Thanh Sơn Nam 257,45 1.08:57:05 64 33
3 Tuan Doan Anh Nam 254,68 1.13:09:26 61 41
4 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 247,62 1.11:56:48 61 39
5 Quế Hiên Lại Nữ 245,56 1.16:43:51 65 41
6 Ngô Thị Minh Giang Nữ 233,40 1.19:40:37 71 42
7 Quỳnh Lê Nữ 232,38 1.13:06:46 47 38
8 Uyên Thu Nữ 232,03 1.14:40:10 43 40
9 Dung Trần Nữ 230,93 1.09:54:26 43 36
10 Duclv.han Nam 230,85 1.10:23:38 48 38
11 Bình Ngô Nữ 230,42 1.14:47:40 47 43
12 Linh Tran Nữ 230,10 1.13:26:44 38 38
13 Phạm Hoài Thương Nữ 229,92 1.13:03:34 40 40
14 Son Nguyen Ngoc Nam 229,73 1.06:19:38 42 37
15 Lê Thị Hoa Nữ 229,26 1.12:26:04 48 39
16 phan hai yen Nữ 229,05 1.13:02:23 37 35
17 Phạm Quốc Bảo Nam 228,68 1.08:33:25 42 39
18 Son Nam Tran Nam 107,26 16:45:45 23 19