60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hoàng Thị Nhung Nữ 306,74 2.02:04:44 64 43
2 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 236,81 1.18:19:20 70 48
3 Phạm Văn Hoàng Nam 236,42 1.19:38:21 47 39
4 Phạm Thu Huyền Nữ 231,76 1.15:32:03 52 36
5 LƯƠNG NGỌC TÚ Nam 231,36 1.16:13:55 76 35
6 Nguyễn Duy Hiếu Nam 230,34 1.05:02:15 29 25
7 Bùi Xuân Diệp Nữ 229,98 1.19:31:40 58 41
8 Thu Trang Nữ 229,49 1.15:23:08 60 38
9 Nguyễn Thị Mai Hoa Nữ 229,02 1.19:24:13 43 39
10 Đường Quang Hiếu Nam 180,28 1.02:41:20 25 23