60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Khánh Linh Nữ 257,66 1.15:11:19 77 41
2 TRẦN LƯƠNG TRUNG Nam 243,12 1.18:16:30 58 40
3 Kien Le Trung Nam 241,93 1.09:47:26 59 41
4 Nguyễn Phương Liên Nữ 234,63 1.14:40:16 60 31
5 Hương Phạm Nữ 231,77 1.12:42:43 62 32
6 Phan Junee Nữ 231,57 1.11:51:52 71 38
7 Thanh Tú Nguyễn Nữ 231,18 1.11:29:11 55 38
8 Kim Huế Vũ Nữ 230,84 1.11:20:04 109 46
9 Chu Tiên Nữ 230,50 1.10:19:31 68 44
10 Huyền Ngô Nữ 228,92 1.07:35:39 43 29
11 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 228,40 1.03:42:07 62 37
12 Lê Thanh Tùng Nam 228,23 1.05:05:28 67 30
13 Nguyễn Phương Liên Nữ 0,00 00:00:00 0 0