60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trịnh Phương Nam Nam 310,31 1.17:39:17 86 40
2 Lê Thanh Hương Nữ 269,03 1.15:34:55 78 33
3 Thị Hoàng Oanh Lê Nữ 238,57 1.13:40:38 86 41
4 Dần Nguyễn Thế Nam 233,76 1.04:14:10 30 28
5 Nguyễn Ngọc Uyên Nữ 233,47 1.14:12:34 64 42
6 Bùi Tuấn Anh Nam 229,15 1.03:30:28 37 29
7 Đoàn Diệu Anh Nữ 228,79 1.09:32:04 34 29
8 Gia Huy Nam 228,67 1.09:46:50 45 34
9 Huy Trần Trọng Nam 228,39 1.09:34:57 40 38
10 Hoàng Kiên Nam 228,10 1.11:51:06 51 25