60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hà My Nguyễn Nữ 246,14 1.18:31:04 54 45
2 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 237,69 1.13:19:34 52 31
3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 235,84 1.13:26:10 68 32
4 Trần Trung Kiên Nam 235,75 1.07:26:11 43 31
5 Nguyễn Thị Thảo Nữ 234,73 1.17:11:58 64 43
6 Trần hải duyên Nam 231,14 1.08:22:04 37 29
7 Nguyễn khánh minh Nam 229,62 1.06:21:42 41 27
8 Nguyen Thu Trang Nữ 229,53 1.12:10:39 43 27
9 Nguyễn minh hồng Nữ 229,14 1.11:12:45 36 31
10 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 228,54 1.14:34:42 37 26
11 Trần Phương Nam Nam 228,21 1.06:42:34 35 26