60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Chuyen Le Nam 241,55 1.14:14:14 45 34
2 Huong Do Nữ 235,06 1.12:41:56 59 43
3 Chien Le Nam 234,31 1.05:16:55 42 26
4 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 233,77 1.13:32:35 54 38
5 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 233,68 1.09:18:36 67 36
6 QuyenPb Nữ 231,54 1.14:25:15 55 47
7 Mai Lam Nữ 231,08 1.12:18:39 88 38
8 Le thanh hung Nam 230,90 1.07:35:51 61 37
9 Mai Mai Phượng Nữ 230,68 1.12:36:48 45 38
10 Sơn Vũ Hồng Nam 230,45 1.07:50:44 25 24
11 Đinh Khôi Nguyên Nam 230,17 1.06:45:36 44 30
12 Hà Xuân Tùng Nam 229,91 1.08:04:58 36 28
13 Thế Sơn Vũ Nam 229,72 1.08:39:52 42 35
14 Le Phuong Thao Nữ 229,43 1.09:50:37 41 32
15 Huong Nguyenhoai Nữ 228,38 1.10:37:07 66 44
16 hương quỳnh Nữ 228,36 1.08:07:48 41 34
17 Phùng Thị Nguyệt Nữ 228,20 1.14:44:48 96 48
18 Phạm Thu Hoàn Nữ 228,01 1.11:50:33 58 42
19 Nguyen Thi Thu Trang Nữ 228,01 1.13:48:18 66 42
20 Linh Tran Nữ 0,00 00:00:00 0 0