60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 HUONG VU Nữ 238,57 1.13:54:19 37 31
2 Lê Hoàng Việt Nam 235,72 1.12:43:35 42 31
3 Thu Hương Chử Nữ 232,13 1.14:49:52 59 43
4 Trần Thị Lê Na Nữ 230,36 1.15:18:26 43 35
5 Bích châm Nữ 229,80 1.12:35:31 40 39
6 Nguyễn Thị Thái Quỳnh Nữ 229,42 1.18:00:48 57 41
7 Cam Duong Nữ 229,27 1.14:47:21 46 35
8 tranminhhai031083 tranminh Nam 228,38 1.14:55:45 48 33
9 Nguyễn Trí Hiếu Nam 228,23 1.08:12:27 47 26