60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đậu Hoàng Anh Nam 236,10 1.09:29:24 44 33
2 Lê thu Hằng Nữ 235,92 1.12:04:15 72 39
3 vương vũ Nam 232,68 23:55:38 56 32
4 Tieu Uyen Phung Nữ 230,26 1.09:34:26 49 32
5 Nguyễn Quang Huy Nam 229,94 1.13:10:09 33 23
6 Lê Quỳnh Anh Nữ 229,54 1.13:23:01 74 38
7 Nguyễn Thị Diệu Thuý Nữ 229,15 1.14:28:25 51 37
8 Hải Nguyễn Nam 228,66 1.11:40:35 40 35
9 Đặng Thị Thuý Nhường Nữ 228,55 1.11:20:19 33 26
10 Nguyen Thi Thanh Nhan Nữ 228,40 1.09:48:25 59 43
11 Lê Anh Đức Nam 100,51 15:15:01 20 18
12 Nguyễn Hồng Anh Nữ 87,22 13:05:14 20 17
13 Phùng Xuân Thành Nam 19,06 02:57:06 5 5