60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Phạm thị thu trang Nữ 235,37 1.11:36:23 93 39
2 Trần Hải Bình Nam 234,38 1.13:23:07 78 41
3 Tran Thuong Anh Nam 233,56 1.16:21:24 40 37
4 Phạm Minh Tuân Nam 230,40 1.10:12:14 46 31
5 Lê Thị Thảo Nữ 229,52 1.19:06:53 91 38
6 Vũ Thị Dung Nữ 229,44 1.14:08:49 97 44
7 Trần Thị Trà Nữ 229,39 1.17:53:55 73 40
8 Nguyễn thị hải hà Nữ 228,74 1.06:31:32 47 34
9 Truong Quoc Khanh Nam 228,50 1.09:24:12 61 29
10 duy luu Nam 176,05 1.02:42:20 55 35
11 Vũ Thị Thúy Hiền Nữ 56,96 09:49:10 19 13