AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 05/03/2023 00:00 - 26/03/2023 00:01

Thời gian đăng ký tham gia: 27/02/2023 00:00 - 05/03/2023 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 10/03/2023 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:30 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 03:30 Min/Km 15:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng