Hoạt động AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Morning Run
everyone
6,8km
Distance
41:31
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
04:08
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:16
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
04:45
Time
74:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
bichphuong bui
25/03/2023 14:24
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:09:18
Time
06:34/km
Pace
295
Calories
Afternoon Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
bichphuong bui
25/03/2023 07:06
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:31
Time
05:49/km
Pace
140
Calories
Morning Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
bichphuong bui
24/03/2023 17:46
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
56:55
Time
05:29/km
Pace
136
Calories
Afternoon Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Lunch Run
everyone
5,0km
Distance
30:41
Time
06:07/km
Pace
313
Calories
Lunch Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Night Run
everyone
2,6km
Distance
13:11
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
20:38
Time
08:06/km
Pace
141
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Night Walk
everyone
0,8km
Distance
15:17
Time
18:53/km
Pace
54
Calories
Night Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
20:40
Time
08:07/km
Pace
141
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Evening Walk
everyone
0,8km
Distance
18:32
Time
22:55/km
Pace
54
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Đỗ Cao Vũ
25/03/2023 08:55
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
07:21
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Giang Xoăn
25/03/2023 09:48
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
14:07
Time
12:46/km
Pace
91
Calories
Morning Run
Giang Xoăn
25/03/2023 09:48
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
26:12
Time
23:44/km
Pace
91
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Nguyễn Tuân
22/03/2023 05:49
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
18:05
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Dương Cao Nam
25/03/2023 23:51
Night Run
everyone
42,8km
Distance
04:18:29
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Phạm Vũ
25/03/2023 20:45
Night Run
everyone
45,5km
Distance
03:12:47
Time
04:14/km
Pace
3813
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,8km
Distance
06:12
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ