AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trang Nguyễn Nữ 1876,36 8.16:43:14 182 21
2 Đỗ Thị Bích Hoa Nữ 1836,28 7.19:26:47 113 21
3 Dương Cao Nam Nam 1607,30 6.06:06:53 122 21
4 Lê Văn Bình Nam 1232,86 5.05:15:58 72 21
5 Phạm Vũ Nam 1069,04 3.18:41:53 83 18
6 Đỗ Cảnh - 2807 Nam 1002,21 4.10:59:36 66 20
7 Toàn Vũ Nam 695,83 3.01:31:21 56 21
8 Nguyễn Thị Phúc Nữ 670,24 3.11:07:38 85 19
9 Nguyễn Thị Mai Nữ 659,57 4.01:02:06 94 21
10 Adam Vu Nam 601,37 2.19:27:15 45 19
11 Nguyễn Phúc Tiệp Nam 590,51 2.12:04:46 50 21
12 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 560,00 2.08:39:32 39 16
13 Vũ Thúy Hằng Nữ 473,48 3.22:50:17 66 21
14 Nguyễn Đức Long Nam 472,95 2.00:33:50 67 20
15 Diep Hoang Thi Vuong Nữ 420,82 1.17:53:24 29 19
16 Ngoc Dang Nam 419,67 2.13:01:32 56 16
17 Nguyễn Việt Hà Nam 400,20 1.18:49:36 36 20
18 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 379,68 2.15:55:56 61 21
19 Nguyễn Thanh Tĩnh Nữ 375,64 2.20:05:42 93 21
20 Vũ Thị Uyên 2808 Nữ 375,58 2.16:06:18 66 19
21 Ngô Tú 2808 Nữ 356,51 2.06:29:23 114 21
22 Dung 2807 Nữ 356,31 2.04:09:22 41 20
23 Hoang Thanh Huyen Nữ 350,43 2.02:31:41 73 21
24 Nguyễn Thiệu Mẫn Nam 342,70 1.11:42:14 21 14
25 Anh Trần Hải Nữ 339,59 2.01:25:55 45 20
26 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 334,65 1.19:22:24 70 21
27 Đỗ Cao Van Nam 323,38 1.22:24:12 63 21
28 Nguyễn Thị Thuý Hường Nữ 322,70 2.00:37:25 43 20
29 Lê Thị thịnh Nữ 319,74 2.08:49:17 71 21
30 Đỗ Huy Nam 318,51 1.12:50:58 45 19
31 Đặng Thị Thanh Hường Nữ 312,76 2.08:42:41 57 21
32 Thân Văn Trường Nam 307,74 1.12:54:12 41 19
33 Nguyễn Duy Lân Nam 284,80 1.12:11:10 30 21
34 Nguyễn Tuân Nam 284,71 1.08:24:34 50 19
35 kimngoc08 hoang Nam 282,96 1.12:08:03 41 15
36 Lê Thu Giang Nữ 282,16 2.04:50:30 75 21
37 Lê Sơn Trọng Nam 281,45 1.16:14:45 47 20
38 Hoa Tĩnh 2807 Nữ 278,09 1.21:27:25 41 19
39 Phương Nguyễn Thị Tuyết Nữ 273,30 1.10:09:24 46 15
40 Trịnh Thu Thủy Nữ 267,56 1.10:56:47 41 17
41 Tạ Thị Thu Hiền Nữ 266,70 1.10:38:00 48 21
42 Lý Nguyễn Nữ 266,01 2.00:30:02 79 20
43 Bình Trang Nam 262,14 1.09:05:58 29 18
44 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 262,12 1.09:05:13 29 18
45 Duong văn đồng Nam 260,59 1.09:03:28 41 19
46 Ngô Việt Hà Nam 259,02 1.11:31:16 51 19
47 Luckyboy Hbo Nam 256,06 1.06:22:40 40 18
48 Linh 2807 Nam 254,19 1.07:30:15 73 20
49 Thang Nguyen Nam 253,38 23:37:54 61 20
50 Trần Thị Thu Trang 2808 Nữ 252,80 1.13:19:28 53 20