AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đỗ Thị Bích Hoa Nữ 1836,28 7.19:26:47 113 21
2 Lê Văn Bình Nam 1232,86 5.05:15:58 72 21
3 Toàn Vũ Nam 695,83 3.01:31:21 56 21
4 Nguyễn Phúc Tiệp Nam 590,51 2.12:04:46 50 21
5 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 334,65 1.19:22:24 70 21
6 Nguyễn Thị Thuý Hường Nữ 322,70 2.00:37:25 43 20
7 Đặng Kim Đức Nam 242,03 1.06:53:27 45 19
8 Nguyễn Huyền Trang Nữ 230,65 1.00:00:15 62 15
9 Nguyễn T Phương Nam Nữ 227,47 1.09:54:09 30 17
10 Hòa Nữ 213,94 1.04:28:27 32 17
11 Ta Viet Dung Nam 213,45 1.02:50:52 24 14
12 Nguyễn Việt Hồng 2810 Nam 212,69 1.01:43:48 40 16
13 hiền hoàng Nữ 208,73 1.08:03:28 42 17
14 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 206,69 1.03:34:59 30 20
15 Nguyễn thị Ngọc Yến Nữ 206,09 1.02:31:33 22 13
16 Nguyễn Hữu Bằng Nam 195,88 1.02:11:21 22 18
17 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ 190,04 1.02:54:26 53 18
18 Dương Trung Nam 186,89 1.02:29:30 29 17
19 Chien Vo Nam 184,61 18:40:46 21 21
20 Nguyễm thị hiền Nam 183,11 1.06:56:07 24 16
21 Nguyễn Văn Hải Nam 176,06 15:32:47 10 10
22 tuan le duc tuan Nam 159,44 17:20:59 19 17
23 Lê Thị Thu Trang Nữ 155,10 18:25:57 25 18
24 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 138,35 15:58:22 14 10
25 Phùng thị mai phương Nữ 136,31 15:58:25 25 14
26 Lê hương Nữ 135,82 13:55:46 20 12
27 Nguyễn Phương Thảo Nữ 128,97 17:18:16 26 18
28 Nguyễn Văn Quân Nam 125,44 14:57:38 6 6
29 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 114,32 16:15:34 20 16
30 Mèo con tập chạy Nam 110,43 11:11:38 14 12
31 Lê Huỳnh Đức Nam 109,35 12:49:33 15 13
32 Lại đăng khang Nam 104,14 10:04:56 6 5
33 Hoang Huy Quang Nam 83,37 12:02:02 14 14
34 Hoàng Thắng Nguyễn Nam 74,33 07:21:52 7 6
35 Đào Xuân Luận Nam 72,99 08:22:27 9 9
36 Trần Ngọc Tân Nam 70,26 08:08:20 13 12
37 Thao Nguyen van Nam 69,68 08:11:10 9 9
38 Nguyễn Duy Bình Nam 63,70 08:17:47 18 10
39 Phùng thái sơn Nam 42,19 05:54:31 5 5
40 Nguyễn Lực Nam 36,06 03:12:32 4 4
41 Trần Tuấn Kiệt Nam 35,99 07:15:46 9 9
42 phương loan vũ Nữ 23,19 04:12:52 5 5
43 Thanh binh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
44 Dương Hưng Nam 0,00 00:00:00 0 0
45 Lê Đại Tôn Nam 0,00 00:00:00 0 0
46 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 0,00 00:00:00 0 0
47 Nga Phung Nữ 0,00 00:00:00 0 0