AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Ngoc Dang Nam 419,67 2.13:01:32 56 16
2 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 379,68 2.15:55:56 61 21
3 Vũ Thị Uyên 2808 Nữ 375,58 2.16:06:18 66 19
4 Ngô Tú 2808 Nữ 356,51 2.06:29:23 114 21
5 Đỗ Huy Nam 318,51 1.12:50:58 45 19
6 Lê Thu Giang Nữ 282,16 2.04:50:30 75 21
7 Lý Nguyễn Nữ 266,01 2.00:30:02 79 20
8 Luckyboy Hbo Nam 256,06 1.06:22:40 40 18
9 Thang Nguyen Nam 253,38 23:37:54 61 20
10 Trần Thị Thu Trang 2808 Nữ 252,80 1.13:19:28 53 20
11 Hoang2808 Nam 247,32 1.05:45:04 23 14
12 Phạm Lê Thuỳ Dương Nữ 240,72 1.19:27:08 46 21
13 Nguyễn Đức Bách Nam 240,36 1.09:49:23 21 16
14 Nguyen Nam Nam 236,66 1.09:56:11 46 17
15 Trường Sơn Đỗ Nam 235,32 1.01:19:33 48 19
16 Trần Đăng Khôi Nam 234,56 1.07:13:15 39 19
17 nguyenc huan Nam 227,60 21:42:31 35 18
18 Đỗ Cao Vũ Nam 222,86 1.12:43:28 51 21
19 quốc khánh 2808 Nam 221,08 1.04:49:04 30 17
20 hoa Nguyen Nữ 215,67 22:04:05 44 20
21 Ha duc canh 2808 Nam 213,21 1.02:05:58 36 16
22 Vũ tùng linh Nữ 212,85 1.00:04:52 47 15
23 Đinh Trọng Việt Nam 211,58 1.05:31:36 39 17
24 Tạ Thanh Vân Nữ 210,29 1.06:48:29 57 19
25 Phan khánh toàn Nam 209,46 1.04:39:01 34 18
26 Trịnh quốc lượng Nam 206,71 15:27:57 13 8
27 Vũ Gia Khánh Nam 206,00 1.01:00:13 49 20
28 Đỗ Việt Hùng Nam 205,80 1.05:32:42 34 20
29 Phan Thị Thu Thảo Nữ 202,81 1.05:36:37 60 19
30 Trần Hiệp 2808 Nam 201,92 1.07:00:19 53 19
31 Hoàng Vũ Thùy Linh Nữ 200,39 1.10:17:21 69 20
32 Nguyễn kim thắng Nam 197,84 16:13:16 28 17
33 Trần Nhật Minh Nam 196,42 1.03:21:12 36 19
34 Nguyễn Dũng Nam 191,42 1.01:55:17 32 12
35 Thanh Phạm Nữ 185,34 1.06:53:26 57 18
36 Duy Sơn Nam 184,62 1.05:38:49 43 20
37 Thanh Duong Nữ 182,28 1.02:36:11 52 16
38 hải đặng minh Nam 179,51 1.03:12:35 31 19
39 Minh Hải 2808 Nữ 179,14 1.02:20:42 48 18
40 Phạm Dương Phương Nam 2808 Nam 168,58 21:49:58 22 15
41 Trần Hữu An Nam 168,12 18:56:43 27 13
42 Lê Thị Tuyết Nhung 2808 Nữ 167,53 1.02:15:26 42 19
43 Cao Sơn Thọ Nam 163,17 1.00:14:16 39 18
44 Nguyễn Ngọc Dũng 2808 Nam 157,50 14:00:59 22 13
45 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 149,97 22:47:24 34 16
46 Đỗ Hùng Quân Nam 145,42 22:47:40 24 16
47 Nguyễn Thị Hằng Nữ 135,62 16:34:21 31 15
48 Thuý Đỗ Nữ 108,78 12:48:59 15 15
49 thanh hoa nguyễn thị Nữ 96,01 13:54:44 23 12
50 Văn Tuyến Hoàng Nam 85,14 14:23:02 19 15