AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Dương Cao Nam Nam 1607,30 6.06:06:53 122 21
2 Phạm Vũ Nam 1069,04 3.18:41:53 83 18
3 Nguyễn Thị Phúc Nữ 670,24 3.11:07:38 85 19
4 Nguyễn Thị Mai Nữ 659,57 4.01:02:06 94 21
5 Adam Vu Nam 601,37 2.19:27:15 45 19
6 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 560,00 2.08:39:32 39 16
7 Vũ Thúy Hằng Nữ 473,48 3.22:50:17 66 21
8 Nguyễn Đức Long Nam 472,95 2.00:33:50 67 20
9 Nguyễn Việt Hà Nam 400,20 1.18:49:36 36 20
10 Hoang Thanh Huyen Nữ 350,43 2.02:31:41 73 21
11 Nguyễn Thiệu Mẫn Nam 342,70 1.11:42:14 21 14
12 Anh Trần Hải Nữ 339,59 2.01:25:55 45 20
13 Đặng Thị Thanh Hường Nữ 312,76 2.08:42:41 57 21
14 Thân Văn Trường Nam 307,74 1.12:54:12 41 19
15 kimngoc08 hoang Nam 282,96 1.12:08:03 41 15
16 Bình Trang Nam 262,14 1.09:05:58 29 18
17 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 262,12 1.09:05:13 29 18
18 Ngô Việt Hà Nam 259,02 1.11:31:16 51 19
19 Đặng Kim Dung Nữ 251,39 1.21:00:55 50 20
20 Nguyễn Trung Kiên Nam 248,31 1.03:55:19 61 14
21 Trần Quỳnh Nam 244,05 1.06:15:03 24 19
22 Văn Hằng Nữ 242,45 1.11:56:34 43 21
23 Nguyễn Hồng Quân Nam 237,88 1.07:24:18 32 16
24 Lục Thị Bích Thùy Nữ 235,47 1.06:52:17 37 15
25 Hà Văn Hiếu Nam 233,56 1.06:28:15 44 21
26 Nguyễn Hoàng Hải Nam 231,63 19:56:47 18 18
27 Nguyễn Thuỳ Dung Nữ 218,13 22:24:19 42 18
28 Trần Ngọc Tiến Nam 213,97 1.14:38:26 31 17
29 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 213,44 1.06:45:50 30 16
30 Lê Minh Thắng Nam 204,51 1.07:17:51 33 19
31 Khổng Xuân Thắng Nam 204,42 23:51:59 37 17
32 Nguyễn Thanh Hoa Nữ 197,22 1.07:44:11 36 21
33 Thị Nguyên Dương Nữ 197,11 1.12:09:21 38 20
34 Huyen Trang Nữ 193,39 1.00:49:13 40 18
35 Trinh kiều ly Nữ 193,25 1.06:14:53 40 20
36 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 188,69 1.03:12:42 37 18
37 Trần Phương Thảo Nữ 185,16 1.06:06:31 41 19
38 Hà Văn Toán 2800 Nam 184,40 1.05:48:22 35 17
39 Luu Bich Ngoc Nữ 182,62 1.06:33:07 42 19
40 Dũng Nguyễn Hữu Nam 179,29 1.00:44:52 31 18
41 Dai Bang Ruc Lua Nam 179,10 15:58:22 13 12
42 Nguyễn Quang Thế Nam 173,70 19:51:03 21 19
43 Sai Thi Ngoc Hoa Nữ 173,43 19:00:01 67 16
44 Nguyễn duy mạnh Nam 171,65 1.02:48:38 35 15
45 Giang Xoăn Nữ 170,42 22:21:16 28 14
46 Ngọc Minh Lương Nam 169,11 22:25:56 33 18
47 Quyen Nguyen Nữ 167,11 19:42:26 49 16
48 Hoàng Thị Ngọc Lan Nữ 167,05 17:53:13 29 16
49 Lê Thị Kim Xuyến Nữ 165,39 18:08:42 18 14
50 Đặng phương thuý Nữ 164,49 22:07:47 27 16